Hỏi Và Đáp Nhà Nước Và Pháp Luật Phần I-Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật - Trần Thị Cúc

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-11_17-37-41.png
  Nhiệm vụ học tập và nghiên cứu để nâng cao trình độ nhận thức lý luận về pháp luật cũng như các quy định pháp luật cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội luôn là yêu cầu cấp thiết với học sinh, sinh viên, học viên các hệ đào tạo trong nhà trường. Nâng cao nhận thức về luật pháp và ý thức chấp hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn vì trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức và người dân còn kém, nhất là trong điều kiện Việt Nam tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng được ghi nhận theo tỉnh thần Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Gồm 87 câu hỏi và lời giải đáp về bản chất, đặc trưng và các hình thức nhà nước; nguồn gốc, bản chất của pháp luật, các cặp phạm trù quan trọng của pháp luật xã hội chủ nghĩa; sự ra đời, tồn tại và phát triển; mối quan hệ hữu cơ giữa nhà nước và pháp luật
  • Hỏi Và Đáp Nhà Nước Và Pháp Luật Phần I-Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật
  • NXB Chính Trị 2015
  • Trần Thị Cúc
  • 123 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4080
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 11, 2021

Share This Page