Hơn Cả Tin Tức-Tương Lai Của Báo Chí (NXB Trẻ 2015) - Mitchell Stephens, 385 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Báo Chí' started by bhanh8, Nov 5, 2017.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách là một nghiên cứu độc đáo, đôi khi có tính phê phán về báo chí đương đại, cả trên mạng lẫn ngoài mạng internet, và tìm thấy niềm hứng khởi cho một sự thấu hiểu hiệu quả và đầy khát vọng về nghề báo trong những ví dụ từ các bài báo và blog thế kỷ 21, đồng thời trong những hiểu biết chọn lọc về nghề báo thế kỷ 20 và các tác phẩm viết lách của Benjamin Franklin thế kỷ 18. Hầu hết nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng báo chí hiện nay nhấn mạnh vào công nghệ. Stephens nhấn mạnh vào tư duy và nhu cầu tư duy lại về báo chí đã từng là và có thể trở thành công việc gì.
  • Hơn Cả Tin Tức-Tương Lai Của Báo Chí
  • NXB Trẻ 2015
  • Mitchell Stephens
  • 385 Trang
  • File PDF
  Mua Sách Giấy Online
  https://tiki.vn/hon-ca-tin-tuc-p438060.html
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page