Hướng Dẫn Giải Bài Tập Giải Tích Toán Học Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Thủy Thanh

Discussion in 'Toán Học' started by nhandang123, Jan 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-9-16_15-27-59.png
  Giáo trình được biên soạn theo chương trình do Hội đổng khoa học trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội quỵ định. Giáo trình này được biên soạn không phải dưới dạng một tuyển tập các bài toán. Mỗi mục cùa giáo trinh đều được chia thành ba phần. Trong phần thứ nhất, chúng tôi phát biểu một số định nghĩa, định lý và công thức cùng với một số chỉ dẫn về mặt phương pháp đê giải các bài tập. Trong phần thứ hai - các ví dụ -trinh bày lời giải chi tiết một sô bài toán điển hình được chọn lọc. Những ph ương pháp giải và hướng dẫn giải được trình bày ở đây không phải là duy nhất và càng không phải là phương pháp chung cho phép giải các bài toán trong mọi trường hợp
  • Hướng Dẫn Giải Bài Tập Giải Tích Toán Học Tập 2
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2002
  • Nguyễn Thủy Thanh, Đỗ Đức Giáo
  • 308 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80293
  https://drive.google.com/file/d/1JM2coy7aYiRb-TmacPP4GFouGSysprIj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 16, 2022

Share This Page