Hướng Dẫn Giải Quyết Tình Huống Học Phần Luật Quốc Tế (NXB Đại Học Huế 2019) - Nguyễn Hữu Khánh Linh

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by nhandang123, Jun 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-3_14-18-14.png
  Luật Quốc tế là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Việc đào tạo ngành Luật đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, đảm bảo cho chuẩn đầu ra của chương trình dào tạo và về kiến thức, kỹ năng, thái độ cho người học. Do đó, trên cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu khoa học, nhóm tác giả đã biên soạn tài liệu hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật quốc tế với mục đích cung cấp nguồn tư liệu cho người học, điều chỉnh phương pháp dạy học và định hướng người học các kỹ năng giải quyết tranh chấp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Tài Liệu Học Tập
  • Hướng Dẫn Giải Quyết Tình Huống Học Phần Luật Quốc Tế
  • NXB Đại Học Huế 2019
  • Nguyễn Hữu Khánh Linh
  • 93 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/44
  https://drive.google.com/file/d/1IiUcU035D25iXZzpevxl3Sut0oeSwb_3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 3, 2022

Share This Page