Hướng Dẫn Giải Quyết Tình Huống Học Phần Tư Pháp Quốc Tế (NXB Đại Học Huế 2018) - Vũ Thị Hương

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by quanh.bv, Jun 2, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-3_14-28-53.png
  Tư pháp quốc tế là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Để đảm bảo cho học phần được thực hiện đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ người học thì việc cải tiến phương pháp dạy học và cung cấp học liệu cho người học được ưu tiên hàng đầu. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài, nhóm tác giả đã biên soạn: Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết các tình huống trong học phần Tư pháp quốc tế với mục đích cung cấp nguofon tư liệu cho người học, điều chỉnh phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Tài Liệu Học Tập
  • Hướng Dẫn Giải Quyết Tình Huống Học Phần Tư Pháp Quốc Tế
  • NXB Đại Học Huế 2018
  • Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Trinh
  • 142 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/36
  https://drive.google.com/file/d/1JuFnU9v8PxKkCSfs78aJqCG09vsJ9Krp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 3, 2022

Share This Page