Hướng Dẫn Ôn Tập Triết Học Mác-Lênin (NXB Tổng Hợp 2005) - Nhiều Tác Giả, 70 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by ledung12, Nov 26, 2020.

  1. ledung12

    ledung12 Member

    [​IMG]
    Cuốn sách được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, ôn thi môn triết học Mác - Lênin của học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học; đồng thời, cung cấp tài liệu tham khảo cho giảng viên, học viên các trường chính trị, các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong cả nước. Do vậy, bạn đọc có thể tìm hiểu từ những nội dung cốt lõi, cơ bản nhất của triết học như: vai trò, đối tượng nghiên cứu, những vấn đề cơ bản của triết học Mác - Lênin; điều kiện khách quan và chủ quan của sự ra đời triết học Mác; những giai đoạn chủ yếu của sự hình thành và phát triển triết học Mác... cho đến những vấn đề cụ thể như: những đặc điểm chủ yếu của triết học phương Đông; những tư tưởng của triết học Phật giáo, Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam; nội dung triết học trong tư tưởng yêu nước Việt Nam; những nội dung cơ bản của triết học Đêmôcrít, triết học Platôn, triết học Arixtốt; V.I. Lênin vận dụng, phát triển chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử như thế nào; v.v..
    • Hướng Dẫn Ôn Tập Triết Học Mác-Lênin
    • NXB Tổng Hợp 2005
    • Nhiều Tác Giả
    • 70 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=239474
    https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Nov 26, 2020

Share This Page