Hướng Dẫn Quy Trình Kỹ Thuật-Hồi Sức, Cấp Cứu & Chống Độc (NXB Hà Nội 2014) - Bộ Y Tế, 892 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by nhandang123, Aug 19, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu ―Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức, cấp cứu và chống độc‖, gồm 232 quy trình kỹ thuật. Tài liệu ―Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức, cấp cứu và chống độc‖ ban hành kèm theo Quyết định này đƣợc áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ vào tài liệu hƣớng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức, cấp cứu và chống độc phù hợp để thực hiện tại đơn vị.
  • Hướng Dẫn Quy Trình Kỹ Thuật-Hồi Sức, Cấp Cứu & Chống Độc
  • NXB Hà Nội 2014
  • Bộ Y Tế
  • 892 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/F4DE13FB2CB7993
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 28, 2019

Share This Page