Hướng Dẫn Sử Dụng MapInfo Professional v7.0 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Bùi Hữu Mạnh, 418 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Công Nghệ' started by quanh.bv, Nov 11, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Chương 1: Cài đặt MapInfo và điều chỉnh các thiết lập mặc định
  - Chương 2: Sơ bộ về MapInfo
  - Chương 3: Đăng kí bản đồ quét vào MapInfo
  - Chương 4: Só hóa bản đồ từ ảnh quét
  - Chương 5: Chỉnh sửa đối tượng và một số lệnh liên quan
  - Chương 6: Nạp dữ liệu vào bản đồ số
  - Chương 7: Xem thông tin địa lý trên bản đồ số
  - Chương 8: Trình bày bản đồ
  - Chương 9: Tổng quát phương pháp số hoá bản đồ từ ảnh quét
  - Chương 10: Làm việc với lớp
  - Chương 11: Làm việc với cửa sổ trình bày
  - Chương 12: Chọn và tìm kiếm thông tin trên bản đồ
  - Chương 13: Phân tích bản đồ bằng lệnh create thematic map
  - Chương 14: Phân tích bản đồ bằng lệnh redistric
  - Chương 15: Biểu đồ và đồ thị trong mapinfo
  - Chương 16: Mã địa hoá và một số lệnh về các dữ liệu dạng điểm
  - Chương 17: Làm việc với bảng trong mapinfo
  - Chương 18: Hàm số và biểu thức trong mapinfo
  - Chương 19: Hệ quy chiếu
  - Chương 20: Mapinfo trong công việc thực tiễn
  • Hướng Dẫn Sử Dụng MapInfo Professional v7.0
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007
  • Tác giả: Bùi Hữu Mạnh
  • Số trang: 418
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/huong-dan-su-dung-maplnfo-professional-version-7-0-208009.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 19, 2018

Share This Page