Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp - Nguyễn Phương Liên, 379 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Aug 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp
  NXB Tài Chính 2006
  Nguyễn Phương Liên
  379 Trang
  Trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành.
  Nội dung cuốn sách "Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp" gồm những vấn đề và được kết cấu như sau:
  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về báo cáo tài chính.
  Chương 2: Hướng dẫn thực hiện các qui định về Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp.
  Chương 3: Hướng dẫn lập và trình bày hệ thống báo cáo tài chính năm.
  Chương 4: Hướng dẫn lập và trình bày hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page