Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2010) - Bộ Tài Chính, 723 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Dec 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp
  NXB Tài Chính 2010
  Bộ Tài Chính
  723 Trang
  Nội dung cuốn sách gồm có 13 chương
  Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp
  Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
  Chương III: Kế toán Tài sản cố định
  Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
  Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
  Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
  Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư
  Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
  Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
  Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ
  Chương XIII: Báo cáo tài chính
  Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
  Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/524

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page