Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính, Hành Chính Sự Nghiệp Và Sự Nghiệp Có Thu

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Oct 31, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính, Hành Chính Sự Nghiệp Và Sự Nghiệp Có Thu
  NXB Tài Chính 2005
  Trần Thị Duyên
  615 Trang
  Sử dụng vốn, kinh phí của ngân sách Nhà nước cấp phát cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp sao cho có hiệu quả, trên cơ sở chấp hành đầy đủ các chế độ quản lý tài chính, quản lý ngân sách là một vấn đề được các đơn vị đặc biệt quan tâm.
  Để phục vụ cho việc quản lý tốt các nguồn thu, các khoản chi tại các đơn vị đã có Luật ngân sách Nhà nước, Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán cùng các văn bản hướng dẫn. Theo sự phát triển của quy luật vận động khách quan hoạt động kinh tế ở các đơn vị, Bộ Tài Chính cũng đã ban hành các văn bản phù hợp với công tác kế toán trong tình hình mới như: Chế độ kế toán đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, đơn vị thực hiện chế độ khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính.
  Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp cho những người đang nghiên cứu, học tập, đang làm kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp có được một tài liệu đầy đủ, cập nhật các chế độ chính sách kế toán đã ban hành, có các ví dụ cho từng tình huống phát sinh nghiệp vụ kinh tế, qua đó có thể áp dụng vào công việc cụ thể hằng ngày của mình từ đơn giản đến phức tạp.
  Nội dung cuốn sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính, Hành Chính Sự Nghiệp Và Sự Nghiệp Có Thu gồm có:
  Chương 1: Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp
  Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền
  Chương 3: Kế toán vật liệu và dụng cụ
  Chương 4: Kế toán tài sản cố định
  Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán
  Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu hành chính sự nghiệp
  Chương 7: Kế toán các khoản chi ở đơn vị hành chính sự nghiệp
  Chương 8: Báo cáo tài chính

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page