Hướng Tới Sự Phát Triển Của Đất Nước-Một Số Vấn Đề Lý Thuyết Và Ứng Dụng - Ngô Doãn Vịnh, 648 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Nov 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hướng Tới Sự Phát Triển Của Đất Nước-Một Số Vấn Đề Lý Thuyết Và Ứng Dụng
  NXB Chính Trị 2006
  Ngô Doãn Vịnh
  648 Trang
  Đất nước ta đang trong giai đoạn thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Trong thời gian tới chúng ta có bước hội nhập kinh tế sâu rộng hơn và đầy đủ hơn với khu vực và thế giới, nhất là sau khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại và thế giới (WTO).
  Trong quá trình đưa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vào cuộc sống, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cần phải xác định những bước đi, những giải pháp nâng cao tỷ lệ giá trị quốc gia trong các sản phẩm quan trọng, giảm thiểu chêng lệch phát triển giữa các vùng, điều chỉnh phân bố công nghiệp theo lãnh thổ...
  Với mục đích giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xuất bản cuốn sách Hướng tới sự phát triển của đất nơớc - Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng do PGS. TS. Ngô Doãn Vịnh chủ biên.
  Viện Chiến lược phát triển là cơ quan tham mưu về công tác chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi các vùng và cả nước. Những vấn đề được trình bày trong cuốn sách là kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược phát triển trong quá trình nghiên cứu về lý luận, phương pháp luận và ứng dụng vào việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Đây là những vấn đề phức tạp, rộng lớn nên mặc dù các tác giả và những người biên tập đã cố gắng nhưng không tránh khỏi còn thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/552

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page