Hưởng Ứng Việc Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Tấm Gương Đạo Đức Phong Cách Chủ Tích Hồ Chí Minh

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jul 25, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Hơn 80 năm qua. dưới sự soi sáng của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công 11 lần Đại hội Đại biểu toàn quốc, và mỗi lần Đại hội đều đưa ra các đường lối, quyết sách quan trọng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam: Chiến công hiển hách nhất là đánh thắng hai đế quốc Mỹ, Pháp hùng mạnh, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà và mang lại thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước vào thời bình. Suốt hơn 20 năm qua, thực hiện chính sách đổi mới do Đảng đề ra và lãnh đạo, đất nước ta tạo dựng được một nền tảng cơ sở vật chất- kỹ thuật, và vững tin bước tới trên con đường thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế, tự tin thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai của thế kỷ 21.
  • Hưởng Ứng Việc Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Tấm Gương Đạo Đức Phong Cách Chủ Tích Hồ Chí Minh
  • NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2014
  • Huỳnh Tuyền Cơ
  • 90 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn/chi-tiet?bookId=1503
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 3, 2020

Share This Page