Kế Toán Giá Thành (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phan Đức Dũng, 397 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Mar 10, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kế Toán Giá Thành
  NXB Đại Học Quốc Gia 2006
  Phan Đức Dũng
  397 Trang
  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.
  Đơn vị kế toán có thể hiểu là một thực thể kế toán. Một thực thể kế toán là bất kỳ một đơn vị kinh tế kiểm soát nguồn vốn và tham gia vào các hoạt động kinh tế. Mỗi cá nhân có thể là một thực thể kế toán. Một đơn vị bất kể được tổ chức như một doanh nghiệp, một công ty là một thực thể kế toán. Các cơ quan của Nhà nước cũng như tất cả các câu lạc bộ hay tổ chức không thu lợi nhuận là một thực thể kế toán.
  Như vậy, đơn vị kế toán gồm tất cả các tổ chức cá nhân kiểm soát nguồn vốn và tham gia vào các hoạt động kinh tế ở mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế có thể là tổ chức có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, kể cả tổ chức không có tư cách pháp nhân lẫn thể nhân.
  Chương 1: Kế Toán Trong Doanh Nghiệp.
  Chương 2: Kế Toán Giá Thành Sản Phẩm Trong Doanh Nghiệp.
  Chương 3: Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Công Nghiệp.
  Chương 4: Các Phương Pháp Đánh Giá Sản Phẩm Dở Dang.
  Chương 5: Tính Giá Thành Sản Phẩm Trong Các Doanh Nghiệp.
  Chương 6: Kế Toán Hoạt Động Sản Xuất Thu.
  Chương 7: Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Sản Xuất Nông Nghiệp.
  Chương 8: Kế Toán Xây Lắp.
  Chương 9: Bài Tập Tổng Hợp.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán

  http://tvdt.langson.gov.vn/DataFile/53549.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

Share This Page