Kế Toán Hợp Nhất Kinh Doanh Và Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính - Nguyễn Phú Giang, 624 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, May 9, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kế Toán Hợp Nhất Kinh Doanh Và Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính
  NXB Tài Chính 2009
  Nguyễn Phú Giang
  624 Trang
  Xu hướng phát triển khách quan của các doanh nghiệp về quy mô đã dẫn đến sưu xuất hiện các mô hình doanh nghiệp sự công ty mẹ - công ty con và tập đoàn kinh tế. Các mô hình doanh nghiệp này được hình thành chủ yếu do quá trình hợp nhất doanh nghiệp.
  Hợp nhất doanh nghiệp là quá trình chuyển hai doanh nghiệp riêng biệt thành một thực thể kinh tế bằng cách một doanh nghiệp hợp nhất vào doanh nghiệp thứ hai hoặc nắm giữ quyền kiểm soát đối với tài sản thuần và các hoạt động doanh nghiệp thứ hai.
  Đây là một giao dịch rất phức tạp đòi hỏi phải hạch toán và phản ánh được giá trị tài sản thuần của tập đoàn sau khi hợp nhất và lợi ích ích cổ đông thiểu số nếu có.
  Tại Việt Nam, chuẩn mực kế toán việt nam số 11 - Hợp nhất kinh doanh được ban hành và được công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Đây là điểm mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của Kế toán Việt Nam trên con đường tiếp cận những vấn đề kế toán hiện đại trên thế giới.
  Cuốn "kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính" do TS. Nguyễn Phú Giang biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc những kỹ năng kế toán cơ bản về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất Báo cáo tài chính. Với phần lý thuyết căn bản cùng với các bài tập để làm rõ các nội dung lý thuyết, tác giả hy vọng đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu của người đọc.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page