Kế Toán Ngân Hàng (NXB Phương Đông 2011) - Nguyễn Thị Loan, 430 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Oct 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kế Toán Ngân Hàng
  NXB Phương Đông 2011
  Nguyễn Thị Loan
  430 Trang
  Các nghiệp vụ trình bày trong sách "Kế toán ngân hàng" được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.
  Sách tập trung giới thiệu nội dung và phương pháp kế toán các nghiệp vụ chính tại Ngân hàng thương mại bao gồm 13 chương:
  Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng
  Chương 2: Kế toán nghiệp vụ tiền mặt
  Chương 3: Kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán
  Chương 4: Kế toán nghiệp vụ tín dụng
  Chương 5: Kế toán nghiệp vụ góp vốn lien doanh và đầu tư dài hạn
  Chương 6: Kế toán tài sản cố định - công cụ, dụng cụ
  Chương 7: Kế toán nghiệp vụ huy động cốn
  Chương 8: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
  Chương 9: Kế toán các nghiệp cụ về ngoại tệ
  Chương 10: Kế toán dịch vụ thanh toán
  Chương 11: Kế toán các nghiệp cụ thanh toán giữa các ngân hàng
  Chương 12: Kế toán về kết quả kinh doanh
  Chương 13: Báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page