Kết Cấu Công Trình (NXB Xây Dựng 2010) - Nguyễn Đình Cống, 202 Trang

Discussion in 'Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by quanh.bv, May 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kết Cấu Công Trình
  NXB Xây Dựng 2010
  Nguyễn Đình Cống
  202 Trang
  Lời nói đầu
  Chương 1. Đại Cương về kết cấu công trình
  1.1. Các loại kết cấu công trình
  1.2. Yêu cầu đối với kết cấu
  1.3. Các loại tải trọng
  1.4. Các tác động từ môi trường
  1.5. Chuyển vị, liên kết
  1.6. Nội lực, ứng suất, biến dạng
  1.7. Các bước thiết kế kết cấu
  1.8. Quan hệ giữa thiết kế kiến trúc và kết cấu
  Phần tham khảo A
  Chương 2. Kết cấu thép, gỗ
  2.1. Đại cương về kết cấu thép
  2.2. Vật liệu thép xây dựng
  2.3. Liên kết
  2.4. Tính toán cấu kiện cơ bản
  2.5. Kết cấu dàn thép
  2.6. Kết cấu gỗ
  Phần tham khảo B
  Chương 3. Kết cấu bê tông cốt thép và gạch đá
  3.1. Vật liệu bê tông
  3.2. Cốt thép
  3.3. Bê tông cốt thép
  3.4. Cấu kiện chịu uốn
  3.5. Cấu kiện chịu nén
  3.6. Bê tông ứng lực trước
  3.7. Kết cấu gạch đá
  3.8. Kết cấu liên hợp
  Phần tham khảo c
  Chương 4. Kết cấu sàn
  4.1. Đại cương về kết cấu sàn
  4.2. Sàn sườn toàn khối
  4.3. Sàn phẳng toàn khối
  4.4. Sàn lắp ghép
  4.5. Sàn nửa lắp ghép
  Phần tham khảo D
  Chương 5. Kết cấu nhà
  5.1. Các loại kết cấu của nhà
  5.2. Các sơ đồ kết cấu nhà
  5.3. Kết cấu nhà tấm
  5.4. Nhà lõi cứng
  5.5. Nhà khung
  5.6. Nhà kết hợp
  5.7. Đặc điểm của nhà cao tầng
  5.8. Đặc điểm thiết kế nhà chịu động đất
  5.9. Khe biến dạng
  Phần tham khảo E
  Chương 6. Kết cấu mái nhịp lớn
  6.1. Đại cương về kết cấu mái nhịp lớn và vỏ mỏng
  6.2. Mái vỏ mỏng bê tông cốt thép
  6.3. Mái nhịp lớn bằng thép
  6.4. Mái dây treo
  Phần tham khảo F
  Chương 7. Kết cấu móng
  7.1. Số liệu để thiết kế móng
  7.2. Phương án móng
  7.3. Móng đơn
  7.4. Móng băng dưới hàng cột
  7.5. Móng bè
  7.6. Móng cọc
  7.7. Móng tường
  7.8. Giằng móng
  7.9. Gia cố nền đất yếu
  Phần tham khảo G
  Phụ lục
  Phụ lục 1. Hoạt tải tiêu chuẩn phân bố đều trên sàn ps
  (Trích điều 4.3.1 của TCVN2737-1995)
  Phụ lục 2. Hệ số độ tin cậy đối với trọng lượng bản thân (Điều 3.2 TCVN 2737 - 1995)
  Phụ lục 3. Thép cán tiết diện chữ I (Theo tiêu chuẩn TCVN 1655-1975)
  Phụ lục 4. Một số thép các bon dùng cho kết cấu thép (Theo tiêu chuẩn TCVN 1765-1975)
  Phụ lục 5. Cường độ tính toán và môđun đàn hồi của một số bêtông nặng(Theo tiêu chuẩn TCXDVN356-2005)
  Phụ lục 6. Cường độ tính toán của một số loại cốt thép (Theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005)
  Phụ lục 7. Hệ số xR để tính toán cấu kiện bê tông cốt thép
  Phụ lục 8. Bảng tra diện tích và trọng lượng cốt thép
  Phụ lục 9. Bảng tra diện tích cốt thép của bản
  Phụ lục 10. Hệ số uốn dọc j của cấu kiện bê tông cốt thép
  Tài liệu tham khảo

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page