Khảo Cứu Về Tịnh Độ Tông (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 197 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by nhandang123, Jul 10, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tịnh độ tông là tông phái chuyên tu tập để được về cõi Tịnh độ. Vậy cõi Tịnh độ là gì? Cõi đó ở đâu? Tịnh có nghĩa là thanh tịnh, còn độ là quốc độ. Tịnh độ là cõi mà ở đó chỉ có sự thanh tịnh, chúng sanh ở đó không bị phiền não. Tất cả các cõi của chư Phật đều là cõi tịnh độ, tuy nhiên tông phái này chọn pháp môn tu về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca có dạy rằng: Trong thời Chánh Pháp người ta thành tựu pháp thiền quán; trong thời tượng pháp, người ta thành tựu pháp thiền định và trong thời mạt pháp, người ta thành tựu pháp môn Tịnh Ðộ. Ngài Long Thọ viết bộ luận Đại Trí Độ, trong đoạn khai thị về pháp môn Tịnh độ có dạy: "Niệm Phật tam muội có thể trừ các thứ phiền não và những tội đời trước. Các pháp tam muội khác, có môn trừ được nghiệp dâm, không thể trừ được nghiệp sân, có môn trừ được nghiệp sân, không thể trừ nghiệp dâm. Có môn trừ được ba độc, tham, sân, si, không thể trừ các tội đời trước. Môn niệm Phật tam muội có thể trừ các thứ phiền não và các thứ tội chướng. Lại nữa, niệm Phật tam muội có phước đức lớn, hay độ chúng sanh. Chư Bồ-tát muốn mau diệt tội chướng, được nhiều phước đức, sớm độ chúng sanh, không chi hơn tu môn niệm Phật tam muội.
  • Khảo Cứu Về Tịnh Độ Tông
  • NXB Tôn Giáo 2012
  • Mai Thọ Truyền
  • 197 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/49FF093E8F2F422
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 9, 2019

Share This Page