Khóa Hư Lục (NXB Khuông Việt 1972) - Trần Thái Tông, 194 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-7_23-42-1.png
  Chữ Khóa (trong Khóa hư) có nghĩa là hành trì học tập. Chữ Hư có nghĩa là với thái độ không cố chấp vào hình thức giáo điều. Như yếu của Khóa là sự siêng năng thực tập thiền học không để cho thời gian luống qua: nhu yếu của Hư là thái độ phá chấp tự do không kẹt vào khái niệm và hình thức. Hai nhu yếu tổng hợp lại thành tinh thần thực tiễn và khai phóng của đạo Phật: thực hiện một cách tinh tiến đạo lý giác ngộ trong tinh thần phá chấp tự do và vô niệm. Ðiều này được thấy rõ trong đoạn văn sau đây trích từ bài Phổ Thuyết Sắc Thân:
  • Khóa Hư Lục
  • NXB Khuông Việt 1972
  • Trần Thái Tông
  • Dịch: Nguyễn Đăng Thục
  • 194 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1H1mW3X5Lh_ZGiGAqo1GF4nSFR4zQvvi0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 7, 2022

Share This Page