Kiểm Toán Hoạt Động (NXB Phương Đông 2010) - Vũ Hữu Đức, 234 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Hóa Học' started by admin, Sep 20, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-10-3_20-46-1.png
  Chương 1: Khái quát về kiểm toán hoạt động
  Những đặc điểm của kiểm toán hoạt động
  Phạm vi của kiểm toán hoạt động
  Sự cần thiết của kiểm toán hoạt động
  Nội dung quy trình kiểm toán hoạt động
  Một số vấn đề khác
  Chương 2: Lập kế hoạch kiểm toán
  Thu thập thông tin
  Quan sát
  Nhận dạng rủi ro
  Nhận dạng các hoạt động then chốt
  Tham quan thực tế
  Xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ
  Phân tích báo cáo tài chính
  Thiết kế và quản lý chương trình kiểm toán
  Các bước thiết kế chương trình kiểm toán
  Phân công
  Quản lý chương trình kiểm toán
  Chương 3: Thực hiện kiểm toán
  Các kỹ thuật thực hiện kiểm toán
  Phỏng vấn
  Lập và phân tích lưu đồ
  Phân tích số liệu
  Thực hiện các thử nghiệm
  So sánh kết quả và kế hoạch
  Hồ sơ kiểm toán
  Ghi chép hồ sơ kiểm toán
  Tổ chức hồ sơ kiểm toán
  Chương 4: Xử lý các phát hiện kiểm toán
  Nội dung xử lý các phát hiện kiểm toán
  Tiêu chuẩn
  Nguyên nhân
  Hậu quả / Tác động
  Kiến nghị
  Quy trình xử lý phát hiện kiểm toán
  Chương 5: Báo cáo kiểm toán
  Các loại hình báo cáo kiểm toán
  Báo cáo bằng lời và báo cáo bằng văn bản
  Yêu cầu của báo cáo kiểm toán
  Thông tin chính xác và có cơ sở vững chắc
  Khách quan và có tính xây dựng
  Súc tích, mạch lạc và dễ hiểu
  Cấu trúc báo cáo kiểm toán
  Dạng báo cáo thông thường
  Chương 6: Kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nội bộ
  Sự phát triển của kiểm toán nội bộ và vai trò của kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực này
  Các chuẩn mực kiểm toán nội bộ
  Quy trình kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nội bộ
  Lập kế hoạch kiểm toán
  Thực hiện kiểm toán
  Báo cáo kiểm toán
  Theo dõi kiểm toán
  Chương 7: Kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nhà nước
  Giai đoạn hình thành
  Giai đoạn phát triển và sự gia tăng vai trò của kiểm toán hoạt động
  Chuẩn mực kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nhà nước
  Chuẩn mực kiểm toán hoạt động của INTOSAI
  Quy trình kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nhà nước
  Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
  Giai đoạn thực hiện kiểm toán
  Giai đoạn lập báo cáo kiểm toán
  Giai đoạn theo dõi sau kiểm toán
  • Kiểm Toán Hoạt Động
  • NXB Phương Đông 2010
  • Vũ Hữu Đức
  • 234 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 3, 2021

Share This Page