Kiểm Toán Hoạt Động (NXB Phương Đông 2010) - Vũ Hữu Đức, 234 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Sep 20, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kiểm Toán Hoạt Động
  NXB Phương Đông 2010
  Vũ Hữu Đức
  234 Trang
  Chương 1: Khái quát về kiểm toán hoạt động
  • Những đặc điểm của kiểm toán hoạt động
  • Phạm vi của kiểm toán hoạt động
  • Sự cần thiết của kiểm toán hoạt động
  • Nội dung quy trình kiểm toán hoạt động
  • Một số vấn đề khác
  • Kết luận
  • Câu hỏi ôn tập
  Chương 2: Lập kế hoạch kiểm toán
  • Thu thập thông tin
  • Quan sát
  • Nhận dạng rủi ro
  • Nhận dạng các hoạt động then chốt
  • Tham quan thực tế
  • Xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Phân tích báo cáo tài chính
  • Thiết kế và quản lý chương trình kiểm toán
  • Các bước thiết kế chương trình kiểm toán
  • Phân công
  • Quản lý chương trình kiểm toán
  • Kết luận
  • Câu hỏi ôn tập
  Chương 3: Thực hiện kiểm toán
  • Các kỹ thuật thực hiện kiểm toán
  • Phỏng vấn
  • Lập và phân tích lưu đồ
  • Phân tích số liệu
  • Thực hiện các thử nghiệm
  • So sánh kết quả và kế hoạch
  • Hồ sơ kiểm toán
  • Ghi chép hồ sơ kiểm toán
  • Tổ chức hồ sơ kiểm toán
  • Kết luận
  • Câu hỏi ôn tập
  Chương 4: Xử lý các phát hiện kiểm toán
  • Nội dung xử lý các phát hiện kiểm toán
  • Tiêu chuẩn
  • Nguyên nhân
  • Hậu quả / Tác động
  • Kiến nghị
  • Quy trình xử lý phát hiện kiểm toán
  • Kết luận
  • Câu hỏi ôn tập
  Chương 5: Báo cáo kiểm toán
  • Các loại hình báo cáo kiểm toán
  • Báo cáo bằng lời và báo cáo bằng văn bản
  • Yêu cầu của báo cáo kiểm toán
  • Thông tin chính xác và có cơ sở vững chắc
  • Khách quan và có tính xây dựng
  • Súc tích, mạch lạc và dễ hiểu
  • Cấu trúc báo cáo kiểm toán
  • Dạng báo cáo thông thường
  • Kết luận
  • Câu hỏi ôn tập
  Chương 6: Kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nội bộ
  • Sự phát triển của kiểm toán nội bộ và vai trò của kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực này
  • Các chuẩn mực kiểm toán nội bộ
  • Quy trình kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nội bộ
  • Lập kế hoạch kiểm toán
  • Thực hiện kiểm toán
  • Báo cáo kiểm toán
  • Theo dõi kiểm toán
  • Kết luận
  • Câu hỏi ôn tập
  Chương 7: Kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nhà nước
  • Giai đoạn hình thành
  • Giai đoạn phát triển và sự gia tăng vai trò của kiểm toán hoạt động
  • Chuẩn mực kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nhà nước
  • Chuẩn mực kiểm toán hoạt động của INTOSAI
  • Quy trình kiểm toán hoạt động trong kiểm toán nhà nước
  • Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
  • Giai đoạn thực hiện kiểm toán
  • Giai đoạn lập báo cáo kiểm toán
  • Giai đoạn theo dõi sau kiểm toán

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD ĐH Kinh Tế HCM
  Link miễn phí... nếu nhận được 10 Like từ thành viên!

   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page