Kiến Thức Kinh Doanh-Đánh Giá Các Xí Nghiệp (NXB Hà Nội 1990) - Nguyễn Văn Thọ, 121 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Oct 20, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kiến Thức Kinh Doanh-Đánh Giá Các Xí Nghiệp
  NXB Hà Nội 1990
  Nguyễn Văn Thọ
  121 Trang
  1. Những tiêu chuẩn chủ quan
  1.1 Những nhân tố tâm lý
  1.2 Những nhân tố kinh tế
  2. Những tiêu chuẩn khách quan
  2.1 Những nhân tố vật chất
  3. Những phương pháp đánh giá di sản không ổ định
  3.1 Tài sản có thực có trên bảng tổng kết tài sản
  3.2 Tài sản có thực có trong bảng tổng kết tài sản đã được đánh giá lại
  3.2.1 Đánh giá các tài sản cố định
  3.2.2 Đánh giá các tài sản có lưu động
  3.2.3 Đánh giá tải sản nợ
  4. Đánh giá những nhân tố chi phí
  4.1 Các nhân tố chi phí vật chất có một giá trị tự thân độc lập với xí nghiệp
  4.1.1 Quyền theo hợp đồng thuê
  4.1.2 Các bằng hoặc chứng chỉ
  4.1.3 Các bản vẽ, nhãn hiệu và kiểu mẫu
  4.2 Đánh giá các nhân tố phi vật chất gằn liền với giá trị về công dụng của xí nghiệp
  4.3 Tổng giá trị thực chất
  4.4 Các vốn thường trực cần thiết cho kinh doanh
  4.5 Những giả thiết cơ sở
  4.5.1 Thời hạn của lợi tức
  4.5.2 Thời kỳ xem xét
  4.5.3 tỷ lệ tiền trả thường cho tổng giá trị thực tế (VSB) hặc cho các vốn thường trực cần thiết cho kinh doanh (CPNE))
  4.5.4 Ước lượng lợi nhuận dự kiến
  4.5.5 Tỷ lệ thời sự hóa của lợi tức
  4.5.6 Tỷ lệ lạm phát
  4.5.7 So sánh giữa phương pháp VSB và phương pháp CPNE
  4.5.7.1 Nghiên cứu trường hợp số 1
  4.5.7.1.1 Tổng kết tài sản - Tài sản có
  4.5.7.1.2 Tổng kết tài sản - Tài sản nợ trước khi phân phối
  4.5.7.2 Nghiên cứu trường hợp số 2
  4.5.7.2.1 Công việc phải làm
  4.6 Những phương pháp cho phép khấu trừ goodwill
  4.6.1 Phương pháp của Schmalenback
  4.6.2 Phương pháp GREF
  4.6.3 Phương pháp UEC
  4.6.4 Phương pháp tính trả thường cho các vốn do người mua bỏ ra
  4.6.5 So sánh giữa phương pháp vốn thường trực cần thiết trong kinh doanh và phương pháp vốn do người mua bỏ ra
  4.7 Nên chọn phương pháp nào
  5. Những phương pháp không khách quan
  5.1 Những phương pháp đánh giá theo kinh nghiệm
  5.2 Những phương pháp đánh giá dựa trên khái niệm thị trường
  6. Đánh giá những chứng khoán có giá trị của các công ty trong khuôn khổ của thuế đánh giá tại thị trường chứng khoán
  6.1 Đánh giá những chứng khoán có giá trị của các công ty được định giá tại thị trường chứng khoán
  6.2 Thị giá ghi được tại thị trường ngoài định giá
  6.3 Đánh giá các chứng khoán có giá không được định giá tại thị trường chứng khoán
  6.4 Phê phán các phương thức do chính quyền sử dụng
  7. Phương pháp đánh giá dựa trên thời kỳ vay
  8. Ngày ngừng việc đánh giá
  8.1 Các nghiên cừu về các trường hợp chưa được giải đáp
  8.1.1 Nghiên cứu trường hợp số 1
  8.1.2 Nghiên cứu trường hợp số 2
  8.1.3 Nghiên cứu trường hợp số 3
  8.1.4 Nghiên cứu trường hợp số 4
  8.1.5 Nghiên cứu trường hợp số 5
  8.2 Bảng tính sẵn về tài chính
  8.2.1 Giá trị thu được bởi 1 franc bỏ ra với lợi nhuận phức hợp
  8.2.2 Giá trị hiện thới của 1 franc có thể thanh toán trong n thời kỳ
  8.2.3 Giá trị thu được bởi 1 dãy n khoản phảti rả hàng năm của 1 franc
  8.2.4 Giá trị hiện thời của 1 dãy n khoản phải trả hàng năm của 1 franc
  8.2.5 Giá trị của những số tiền phải trả để khấu trừ trong n thời kỳ của 1 franc

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế
  Link miễn phí... Nếu có 10 thành viên yêu cầu sách này!

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page