Kinh Chuyển Pháp Luân (NXB Tôn Giáo 2019) - Dhammarakkhita Bhikku, 443 Trang

Discussion in 'Phật Giáo' started by nhandang123, Jul 25, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian đó là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh bala-mật mà vô số tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo và tích lũy ở trong tâm từ vô số kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện-tại được tóm lược theo thời gian diễn biến từ kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại như sau: Đức-Phật Gotama vốn là Đức-Bồ-tát ChánhĐẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt đã từng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua suốt ba thời-kỳ
  • Phật Giáo Nguyên Thủy
  • Kinh Chuyển Pháp Luân
  • NXB Tôn Giáo 2019
  • Dhammarakkhita Bhikku
  • 443 Trang
  • File PDF-True
  Link download
  http://nitroflare.com/view/44E2C2340B252D3
   
  Last edited by a moderator: Jul 26, 2019

Share This Page