Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa - Chu Văn Cấp, 344 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Oct 4, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh tế chính trị là một trong những môn học cơ bản được đưa vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và hệ thống trường đảng trong cả nước. Trong quá trình giảng dạy, chương trình môn học đã được bố sung, hoàn thiện, ngày càng phù hợp với thực tiễn. Nhằm phục vụ công tác học tập, nghiên cứu và giảng dạy môn học Kinh tế chính trị Mác-Lênin, tập thể giáo sư, phó giáo sư, tiên sĩ và giảng viên giàu kinh nghiệm của Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hổ Chí Minh đã biên soạn Giáo trình Kỉnh tế chính trị Mác-Lênin theo tinh thẩn của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2005
  • Chu Văn Cấp
  • 344 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View.aspx?Id=472
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 31, 2019

Share This Page