Kinh Tế Vĩ Mô (NXB Hồ Chí Minh 2010) - Harvey B. King, 228 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by star, Aug 6, 2013.

 1. star

  star Member

  [​IMG]
  Trong phần này chúng ta nghiên cứu về kinh tế vĩ mô. ● Bạn đã được giới thiệu về kinh tế vĩ mô trong cuốn Kinh tế học 100, ở nhiều mức độ và trong nhiều khía cạnh khác nhau. ● Ở đây chúng tôi đi vào tiêu chuẩn hoá những cơ sở của các bạn.
  Chương 1: Những Yếu tố chính của Kinh tế Vĩ mô
  Chương 2: Xác định Hoạt động Kinh tế
  Chương 3: Mô hình Tổng Cung, Tổng Cầu
  Chương 4: Tổng cầu
  Chương 5: Tổng cầu
  Chương 6: Tổng chi tiêu, Mức lãi suất và Tiền tệ
  Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ
  Chương 8: Nền kinh tế Mở
  Chương 9: Thị Trường Lao Động
  Chương 10: Thất nghiệp
  • Kinh Tế Vĩ Mô
  • NXB Hồ Chí Minh 2010
  • Harvey B. King
  • 228 Trang
  • File PDF
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/158410415/3534634645
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 7, 2017

Share This Page