Kinh Tế Xây Dựng (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Nguyễn Công Thạnh, 344 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Giao Thông' started by nhandang123, Jun 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Môn học Kinh tế xây dựng Là một trong những môn học chinh, nhằm trang bị cho sinh uiên những kiến thức Lý Luận cơ bản và thực tể về quản Lý kinh tế của ngành xảy dựng, để CỈLO sinh viên hiểu biết và vận dụng các kiến thức một cách hiệu quả nhất trong việc quản lý ngành xảy dựng, mà ngành xảy dựng là một trong những ngành công nghiệp mùi nhọn của nền kinh tế quốc dán. Đây Là ngành đổng vai trò quan trọng trong việc xáy dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho tất cả các ngành kinh tể khúc phớt triển, trẽn cơ sở dó nhanh chóng dẩy mạnh nền kinh tể cua đất nước tiến tới đuổi kịp và vượt các nước tiên tiến trong khu vực và trôn thể giới. Kinh tể Xảy dựng được biên soạn theo đề cương môn học Kinh tể Xây dựng - Klìoa Xảy dựng Trường Đại học Bách khoa -Đại học Quốc gia TP HCM, cuốn sách này có thể Làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dào tạo cán bộ ngành xáy dựng ở các trường đại học và cao đẳng, đồng thời cũtig có thể lù tài liệu tham khảo tốt. cho cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu và diều hành sản xuất - kinh doanh xây dựng.
  • Kinh Tế Xây Dựng
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2012
  • Nguyễn Công Thạnh
  • 344 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5814
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 3, 2021

Share This Page