Kinh Tụng (NXB Tôn Giáo 1992) - Tịnh Tâm, 210 Trang

Discussion in 'Phật Giáo' started by nhandang123, Jul 25, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Anumodanārambhagāthā ‒ kệ bố cáo (cho thí chủ) hoan hỷ. 4
  Sāmaññānumodanagāthā ‒ kệ hoan hỷ tương hợp. 4
  Maṅgalacakkavāḷa ‒ kệ điềm lành vũ trụ. 5
  Bhojanadānānumodanagāthā ‒ kệ hoan hỷ về sự thí thực. 6
  Jīvabhattānumodanāgāthā ‒ kệ hoan hỷ thí thực hộ mạng. 6
  Pubbapetabalidānānumodanagāthā ‒ kệ hoan hỷ thí thực hồi hướng cho bậc tiền nhân. 7
  Devatābhisammantanagāthā ‒ kệ cầu thỉnh Chư thiên đến hộ trì thí chủ. 7
  Tirokuḍḍakaṇḍagāthā ‒ kệ hồi hướng quả báo đến ngạ quỉ, nhứt là ngạ quỉ ngự ngoài vách nhà. 8
  Yānadānānumodanagāthā ‒ kệ tụng về sự hoan hỷ theo vật thí (xe cộ) 10
  Kāladānappakāsanagāthā ‒ kệ bố cáo thời bố thí 11
  Kāladānasuttagāthā ‒ kệ thời bố thí 11
  Vihāradānasuttagāthā ‒ kệ tụng về sự thí tịnh xá. 11
  Devatoddissadakkhiṇānumodanagāthā ‒ kệ tụng để hồi hướng quả bố thí đến chư thiên. 12
  Ādiyasuttagāthā ‒ kinh tụng để ghi nhớ.. 12
  Saṅgahavatthugāthā ‒ kệ tụng về pháp tế độ. 13
  Saccapānavidhyānurūpagāthā ‒ kệ tụng vừa theo lẽ phải 13
  Nidhikaṇḍagāthā ‒ kệ tụng về sự chôn của để dành. 14
  Keṇiyānumodanagāthā ‒ kệ tụng về nguồn gốc. 16
  Siddhiyācanagāthā ‒ kệ cầu xin sự thành tựu. 17
  • Phật Giáo Nguyên Thủy,
  • Kinh Tụng
  • NXB Tôn Giáo 1992
  • Tịnh Tâm
  • 210 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/11FCE143CE2E4B9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 26, 2019

Share This Page