Kỷ Niệm Cứu Quốc Quân (NXB Quân Đội 1977) - Chu Văn Tấn, 250 Trang

Discussion in 'Hồi Ký + Bút Ký' started by nhandang123, May 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-8-14_22-11-54.png
  Cứu quốc quân là một trong những đội vũ trang tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Ra đời sau cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn oanh liệt, trong những năm đen tối của nước nhà dưới ách thống trị thực dân tàn bạo của đế quốc Pháp, Nhật câu kết với bọn phong kiến phản động, Cứu quốc quân được Đảng lãnh đạo, được nhân dân che chở và nuôi dưỡng, đã tiến hành một cuộc đấu tranh vô cùng anh dũng và gian khổ để «duy trì tiếng súng Bắc Sơn», để xây dựng căn cứ địa cách mạng, tiến tới khởi nghĩa toàn quốc. Từ năm 1944 Cứu quốc quân đã cùng với Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chiến đấu, công tác, góp phần lập nên Khu giải phóng đầu tiên, tích cực chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám thắng lợi. Nhiều đồng chí trong đội vũ trang đó đã hy sinh anh dũng trong quá trình chiến đấu, nhiều đồng chí khác ngày nay đã trở thành những cản bộ lãnh đạo và chỉ huy xuất sắc của Đảng ta, của quân đội ta.
  Đồng chí Chu Văn Tấn là một trong những người đã trực tiếp đóng góp vào những hoạt động vẻ vang của Cứu quốc quân, từ lúc nó mới ra đời. Đồng chí đã ghi lại nhiều mẩu chuyện về Cứu quốc quân được đăng rải rác trên các báo, hoặc đã in thành sách. Năm 1964, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã xuất bản cuốn «Một năm trên biên giới Việt — Trung » của đồng chí, ghi lại một chặng đường hoạt động của Cứu quốc quân, với sự giúp đỡ hết lòng của Đảng và nhân dân nước bạn.
  Cùng với các quyển hồi ký khác mà Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã xuất bản, như quyển TỪ NHÂN DÂN MÀ RA của đồng chí Võ Nguyên Giáp,
  DƯỚI NGỌN CỜ VINH QUANG CỦA ĐẢNG của đồng chí Song Hào, TỪ NÚI RỪNG BA TƠ của đồng chí Phạm Kiệt, quyển MỘT NĂM TRÊN BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG của đồng chí Chu Văn Tấn đã giúp cho bạn đọc tìm hiểu về quá trình sinh trưởng rất gian khổ, nhung rất anh dũng, về truyền thống vẻ vang của các lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo rất tài tình và rất sáng suốt của Đảng ta. Theo yêu cầu của bạn đọc muốn được hiểu Cứu quốc quân một cách đầy đủ hơn, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã đề nghị đồng chí Chu Văn Tấn bổ sung tập hồi ký. Mặc dầu rất bận, đồng chí Chu Văn Tấn đã dành nhiều thời giờ và công sức để đáp ứng yêu cầu đó và đã trao lại cho chúng tôi quyển KỶ NIỆM CỨU QUỐC QUÂN.
  • Kỷ Niệm Cứu Quốc Quân
  • NXB Quân Đội 1977
  • Chu Văn Tấn
  • 250 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ELnrlxGJQ9DTuI_-i0lrGssKufNXRidl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 14, 2023

Share This Page