Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Cá Chim Vây Vàng (NXB Đại Học Vinh 2019) - Phạm Mỹ Dung, 117 Trang

Discussion in 'Nuôi Trồng Thủy Sản' started by nhandang123, Feb 22, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Việt Nam cỏ nhiều tiềm năng thuận lợi để phát triển nghề nuôi cả biển. Theo Tổng cục Thủy sản năm 20Ỉ 7 tổng diện tích nuôi trồng hải sản khoảng 244.190 ha, trong đó, diện tích nuôi vùng bãi triều ven biển là 53.300 ha (chiếm 62% diện tích cỏ khả năng nuôi biển), diện tích nuôi vùng vũng, vịnh, eo ngách và ven đảo là 79.790 ha (33%), nuôi vùng biển hở là 11.100 ha (5%). Tuy nhiên, sản lượng thu được còn khá khiêm tôn. Theo thống kê năm 2015, diện tích nuôi biển cả nước mới đạt 40.102 ha, nhưng sản lượng đạt 308.587 tẩn, trong đó sản lượng cả biển chỉ khoảng 30.000 tẩn.
  • Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Và Nuôi Cá Chim Vây Vàng
  • NXB Đại Học Vinh 2019
  • Phạm Mỹ Dung
  • 117 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/ky-thuat-san-xuat-giong-va-nuoi-ca-chim-vay-vang-18147.html
   

Share This Page