Kỷ Yếu Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học 1996-2000 (NXB Y Học 2001) - Lê Đình Công, 653 Trang

Discussion in 'Bộ Y Tế' started by admin, Sep 1, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên cứu khoa học và liến bộ kỹ thuật là một bộ phùn khổng thể tách rời và đa góp phàn xứng đáng trong tháng lợi to lớn cua công cuộc phòng chống sốt rét (PCSR), các bộnh ký sinh trùng (CBKST) và côn trìrng truyền bệnh của nước ta trong 10 năm qua (1991-2000).
  Chúng ta vui mừng nhận thấy công tác nghiôn cứu khoa học và tiến bộ kỹ thuật trong lỉnh vục chuyên ngành thời gian vừa qua đa có một bước phát triển tốt đẹp, đỏ là: - Sô lượng các đề tài nghiôn cứu ngày một nhiều, bao gồm các đè tài cấp Nhà nước, cấp bộ. các đổ tài hợp tác quóc tế và các đề tài cáp ca sờ. - Sự hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước ngày càng phát triển. Số luxrng các đcm vị tham gia nghiên cứu ngày một đông, ngoài Viộn Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ưang ( VSR-KST-CT T.Ư) và các Viộn khu vục, các Viện và Bộnh viện Trung ương của dàn và quân y, các trường Đại học Y và Dược còn có nhiồu Trung tàm (Trạm) phòng chông sốt rét và các dơn vị nghiên cữu của địa phương tham gia các dé tài chung, đổng thời liến hành nhiêu dẻ tài nghiên cứu dộc lập.
  • Kỷ Yếu Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học 1996-2000
  • NXB Y Học 2001
  • Lê Đình Công
  • 653 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://42.112.35.45:6008/handle/DHKTYTHD_123/1251
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 1, 2018

Share This Page