Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Sự Nghiệp Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, May 29, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thế kỷ XX, nhân loại đã chứng kiến những làn sóng chính trị dồn dập từ phong trào giải phóng dân tộc, mà đi đôi với nó là sự khẳng định chủ quyền quốc gia, cùng phong trào dân chủ hóa xã hội - vốn đi kèm với nỗ lực tự do hóa quyền chính trị và dân sự. Nếu làn sóng dân chủ hóa đã tạo ra ở phương Tây những triết gia kiệt xuất trong thế kỷ XX thì làn sóng thứ nhất lại thúc đẩy sự xuất hiện những anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại. Hồ Chí Minh chính là một nhân vật lịch sử như thế.
  • Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Sự Nghiệp Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước
  • NXB Tổng Hợp 2015
  • Tác giả: Hà Minh Hồng, Nguyễn Thị Hoa Xinh, Nguyễn Văn Kết
  • 418 Trang
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/KyyeuHochiminh_id2098.aspx
   
  Last edited by a moderator: Aug 1, 2020

Share This Page