Lạc Thư Minh Triết (NXB Nguồn Sáng 1971) - Kim Định, 150 Trang

Discussion in 'Lương Kim Định (1915-1997)' started by admin, May 11, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lạc Thư là sách của dân Lạc Việt! Nói câu trên chỉ là lặp lại một điều đã viết rồi trong Việt Lý Tố Nguyên, khi chứng minh dân Việt là tác giả hầu hết kinh điển của Nho giáo. Sở dĩ hôm nay nói lại điều ấy là cốt để đi vào chi tiết thuộc Lạc Thư xem có đúng với lời nói khái quát trên kia chăng.
  • Lạc Thư Minh Triết
  • NXB Nguồn Sáng 1971
  • Kim Định
  • 150 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://app.box.com/s/o0j552pye3kg280zdpy0mv0m05k4hgfx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page