Lão Tử Đạo Đức Kinh (NXB Trẻ 2013) - Nguyễn Duy Cần, 400 Trang

Discussion in 'Nguyễn Duy Cần (1907-1998)' started by Giáo dục 24h, Jun 5, 2013.

 1. upload_2021-12-25_22-48-31.png
  Lão Tử là người huyện Khổ, nước Sở, sống trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tương truyền ông là người viết bộ sách Đạo Đức Kinh, chủ yếu bàn về Đạo học và cách sống để hòa hợp với Đạo. Ở Việt Nam, có rất nhiều nhà nghiên cứu đã dịch và bình chú về cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Nhờ những cách hiểu và khám phá mới mẻ của mỗi nhà nghiên cứu mà nội dung quyển Đạo Đức Kinh ngày càng trở nên phong phú và nhiều màu sắc. Lão Tử Đạo Đức Kinh được học giả Nguyễn Duy Cần dịch trực tiếp từ bản gốc tiếng Trung Quốc, có kèm theo phần chú giải để độc giả tiện theo dõi.
  • Lão Tử Đạo Đức Kinh
  • NXB Trẻ 2013
  • Nguyễn Duy Cần
  • 400 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link Download
  http://www.ybook.vn/ebook/2610/lao-tu-dao-duc-kinh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 25, 2021

Share This Page