Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Trương Văn Chí Công, 160 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Giáo trình được biên soạn chủ yếu dựa vào giáo trình C++ Programming của tác giả Sharam Hekmat nhằm cố gắng đạt được ba mục tiêu. Thứ nhất, cung cấp nội dung súc tích sao cho những người bắt đầu có thể phát triển một hiểu biết tốt về ngôn ngữ trong một thời gian ngắn. Thứ hai, kết nối kiểu gia sư (dựa trên giải thích các khái niệm thông qua ví dụ) với kiểu tham khảo (dựa trên cấu trúc). Cuối cùng, tránh cố gắng làm phức tạp vấn đề bởi việc bỏ những chi tiết phức tạp của C++ nhưng vẫn đảm bảo được các chủ đề quan trọng. Điều này giúp cho những người bắt đầu học không bị tràn ngập với quá nhiều thông tin. Thực tế cho thấy các khe hở kiến thức nhỏ dần dần sẽ được lấp đầy thông qua khả năng tự học, tự khám phá.
  Giáo trình này giới thiệu C++ như là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và giả sử rằng người đọc chưa có kiến thức về C hay bất cứ ngôn ngữ lập trình nào khác. Vì thế nếu đọc giả đã có kiến thức về một ngôn ngữ lập trình cấp cao (như là C hay Pascal) sẽ có thể bỏ qua một vài chương đầu trong giáo trình. Các chương trình minh họa được viết và chạy trên môi trường Turbo C++.
  Giáo trình có thể dùng tham khảo cho các ngành Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.
  Đang sử dụng tại trường Đại học Cần Thơ.
  Kiến thức cần thiết: Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: Ngôn ngữ C, Lập trình cấu trúc
  Giáo trình được chia thành 9 chương:
  Chương 1. Mở đầu
  Chương 2. Biểu thức
  Chương 3. Lệnh
  Chương 4. Hàm
  Chương 5. Mảng, con trỏ và tham chiếu
  Chương 6. Lập trình hướng đối tượng
  Chương 7. Lớp
  Chương 8. Tái định nghĩa
  Chương 9. Thừa kế
  Phụ lục
  Tải xuống bài giảng Slide.
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page