Lê Quý Đôn Tuyển Tập Tập 3-Phủ Biên Tạp Lục II (NXB Giáo Dục 2007) - Nguyễn Khắc Thuần, 552 Trang

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by Tramnguyen, May 7, 2017.

 1. Tramnguyen

  Tramnguyen Active Member

  upload_2023-7-19_15-28-4.png
  Tập 3 của bộ LÊ QUÝ ĐÔN TUYỂN TẬP. Tập này được trình bày toàn văn bản dịch, hiệu đính và chú thích tác phẩm PHỦ BIÊN TẠP LỤC của Lê Quý Đôn. Cũng trong ba quyển đầu của PHỦ BIÊN TẠP LỤC, Lê Quý Đôn đã dẫn chúng ta tới một thế giới tràn ngập những thông tin quan trọng về kinh tế và xã hội của xứ Đàng Trong lúc bấy giờ như danh mục và địa chỉ của tất cả các trấn, phủ, huyện, châu, tổng, xã, thuộc, trang, về chế độ công, tư điền, về lệ thuế sai dư, về sự thành lập và hoạt động của các tuyển trường, về chế độ giáo dục và thi cử … Kết nối những sự kiện, địa danh và hàng loạt những con số ngỡ như rất tản mạn ấy lại, chúng ta sẽ có được một bức chân dung của xứ Đàng Trong, về vai trò lịch sử của các chúa Nguyễn đối với đất phương Nam.
  • Lê Quý Đôn Tuyển Tập Tập 3-Phủ Biên Tạp Lục II
  • NXB Giáo Dục 2007
  • Nguyễn Khắc Thuần
  • 552 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: VIỆT-HÁN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1SCB75DFHdaQeJBXWiLY2EErgv3cgDaMm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 19, 2023

Share This Page