Lịch Sử Các Chế Độ Báo Chí Ở Việt Nam Tập 1 (NXB Tổng Hợp 2017) - Phan Đăng Thanh, 450 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Báo Chí' started by admin, Sep 29, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  "Trong tập sách này, chúng tôi tập trung sưu tầm, giới thiệu những văn bản pháp luật căn bản của nền báo chí Việt Nam dưới thời Pháp thuộc từ lúc nguyên sơ cho đến Cách mạng Tháng Tám 1945. Để làm rõ thêm tính chất của chế độ báo chí thời ấy, chúng tôi minh họa bằng chân dung, tư tưởng và sự cống hiến của một số cơ quan tổ chức báo chí và con người làm báo điển hình, họ đã đóng góp vai trò bản thân cá nhân, đơn vị vào sự nghiệp chung, trong từng thời kỳ lịch sử."
  • Lịch Sử Các Chế Độ Báo Chí Ở Việt Nam Tập 1
  • NXB Tổng Hợp 2017
  • Phan Đăng Thanh
  • 450 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/baochi_id2477/baochi_id2477.aspx
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEbeC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page