Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam-Tập Bài Giảng (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Lê Phương Thảo, 483 Trang

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by admin, Nov 12, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Nội dung giáo trình bao gồm các nội dung sau: Bài mở đầu. Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I. Sựra đời của Đảng Cộngsản Việt Nam Chương II. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III. Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ(1945 - 1954) Chương IV. Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủnghĩa ởmiền Bắc và khángchiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) Chương V. Đảng lãnh đạo cảnước quá độlên chủnghĩa xã hội và bảo vệTổquốc (1975-2006) Chương VI. Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắnglợi và bài học
  • Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam-Tập Bài Giảng
  • Lê Phương Thảo, Doãn Hùng, Lê Ngọc, Đặng Kim Thành, Nguyễn Trọng Phúc
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2003
  • 483 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1040709
   
  Last edited: Apr 8, 2019

Share This Page