Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam (NXB Trẻ 2014) - Sơn Nam, 346 Trang

Discussion in 'Sơn Nam (1926-2008)' started by quanh.bv, Feb 8, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Có thể nói năm 1698 là mốc chính thức quan trọng xác lập về mặt nhà nước chủ quyền của người dân Việt trên đất đai, làng xã mà học đã bỏ công khai phá xây dựng. Đó cũng chính là sự gặp gỡ giữa việc thỏa mãn, nhu cầu, nguyện vọng, sinh cơ lập nghiệp của nhân dân với yêu cầu mở cõi, phát triển và củng cố cương vực đất đai của chính quyền nhà Nguyễn.
  Ngày nay,trong điều kiện hòa bình, thống nhất nước nhà, nhiều công trình nghiên cứu đã và đang được tiếp tục bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau để đào sâu, tìm hiểu về lịch sử 300 năm mở đất giúp có cái nhìn hoàn thiện hơn, chân xác hơn về những khoảng trống lịch sử trong bước đường mở nước và dựng nước của dân tộc ta.
  • Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam
  • NXB Trẻ 2014
  • Sơn Nam
  • 346 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://www.vietnamvanhien.net/lichsukhanhoangmiennam.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 13, 2017

Share This Page