Liên Quan Cấu Trúc Và Tác Dụng Sinh Học (NXB Y Học 2011) - Nguyễn Hải Nam, 219 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by quanh.bv, Dec 26, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bộ môn Hóa dược có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Hóa dược, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn Hóa dược. Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên. Hiện nay, Bộ môn đang chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học Hóa trị liệu, Nghiên cứu phát triển thuốc mới, Liên quan cấu trúc tác dụng sinh học, Kiểm nghiệm theo nhóm chức (cho các hệ đào tạo thạc sỹ, CKI, CKII), Lý thuyết Hóa dược I, II và Thực tập hóa dược (cho các hệ đào tạo đại học chính quy, liên thông, bằng hai, cao đẳng).
  • Liên Quan Cấu Trúc Và Tác Dụng Sinh Học
  • NXB Y Học 2011
  • Nguyễn Hải Nam
  • 219 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2214
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 2, 2018

Share This Page