Lôgíc Học Biện Chứng (NXB Văn Hóa Thông Tin 2002) - E. V. Ilencov, 630 Trang

Discussion in 'Logic Học' started by thonghuynh08, Feb 8, 2021.

 1. thonghuynh08

  thonghuynh08 New Member

  [​IMG]
  Các hình thức và sự phát triển củ tư duy luôn tương xứng với quá trình tồn tại và phát triển của đối tượng mà nó nhận thức. Trong quá trình đó, việc nhận thức đúng đối tượng trong quá trình vận động, biến đổi, phát triển, trong các mối liên hệ, quan hệ là những vấn đề của tư duy biện chứng. Tư duy biện chứng phát triển tất yếu đòi hỏi và thúc đẩy môn khoa học về nó, tức logic học biện chứng, cũng phải phát triển theo, và ngược lại mỗi bước phát triển của khoa học này, nhất là việc truyền bá, giảng dạy các nội dung của nó sẽ giúp làm giảm nhẹ và đẩy nhanh hơn quá trình nắm bắt các thao tác tư duy biện chứng, giúp người ta hình thành tư duy biện chứng một cách tự giác.Để đạt đến trình độ biện chứng trong quá trình nhận thức thì việc tuân theo những yêu cầu, đòi hỏi mang tính phương pháp luận của phương pháp nhận thức là một yêu cầu bắt buộc. Để thực hiện được điều đó, rất cần phải có những tri thức của logic học biện chứng.
  • Lôgíc Học Biện Chứng
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2002
  • E. V. Ilencov
  • Dịch: Nguyễn Anh Tuấn
  • 630 Trang
  • File PDF-SCAN (x2)
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241025
  https://drive.google.com/file/d/1ucZYLcDpWhpSDIJ76NKVCRRFk12lmssO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 25, 2022
  kikioneone likes this.

Share This Page