Lôgích Học & Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (NXB Trẻ 2006) - Lê Tử Thành, 269 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by thuongle16232@, Nov 9, 2020.

 1. [​IMG]
  Ngày nay, để việc nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao nhất với it tốn kém nhất về tiền bạc cũng như về thời gian hầu như không thể không biết đế khoa học về nghiên cứu. Thực hiện một nghiên cứu dù đơn giản hay phức tạp cũng là một việc có trình tự nhất định. Từ khi đề tài, tìm tư liệu, khai thác tư liệu cho đến khi tổng hợp tư liệu và trình bày nghiên cứu là một quá trình hợp lý. Cuốn sách Lôgích Học & Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học giới thiệu những bước đi, những cách thức hợp lí và hiệu quả nhất để thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học. Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:
  • Lôgích Học & Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học
  • NXB Trẻ 2006
  • Lê Tử Thành
  • 269 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=231216
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 9, 2020

Share This Page