Long Thư Tịnh Độ Tập 2 (NXB Hòa Ký 1935) - Thiều Chửu, 12 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, Jun 3, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-12_16-41-13.png
  Nói về đạo, không có đạo nào lớn hơn bằng đạo Phật, nói về lý, thì không có lý nào thâm cho bằng lý Phật. Còn nói về tu, thì không tu nào dễ cho bằng tu Phật. Người thế gian chỉ biết đạo lý của Phật khó hiểu chớ không biết pháp môn của Phật là dễ tu. Nghe nói Đức Phật Thích ca tu nhiều kiếp mới thành, lại cho là khó, ít ai dám tu Phật. Thù bất trí, pháp của Ngài tự tu rất khó, mà pháp dạy chúng sanh tu lại rất dễ. Nguyên Đức Thích Ca trước khi Ngài chưa tu, thì Ngài cũng là một cá nhơn ở trong cõi sanh tử như ta vậy. Cũng có nhiều kiếp hưởng phước mà sanh làm Trời, làm Tiên, làm người, làm Tu la và cũng có nhiều kiếp thọ tội, mà đọa vào đường địa ngục, đường ngạ quỷ, và đường súc sanh, lăn lộn biết bao nhiêu kiếp, thay đổi biết mấy thân, khổ sướng nhục vinh không phương xiết kể. Còn đến Pháp môn của Ngài tu hành, thì chỉ có pháp khó, chớ chưa có pháp dễ như Pháp môn Tịnh- độ.
  • Long Thư Tịnh Độ Tập 2
  • NXB Hòa Ký 1935
  • Thiều Chửu
  • 12 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/9CF986035BF6B04
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 12, 2022

Share This Page