Lớp Thân Mềm Hai Mảnh Vỏ Kinh Tế Biển Việt Nam (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2015) - Đỗ Công Thung

Discussion in 'Sinh Học' started by quanh.bv, Jan 12, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI LỚP THẦN MỀM HAI MẢNH VỎ (BIVALVIA)
  1.1. Lớp phụ mang trước - Protobranchia
  1.2. Lớp phụ dạng cánh - Pteriomorphia
  1.3. Lớp phụ răng cổ - Paleoheterodonta
  1.4. Lớp phụ răng khác - Heterodonta
  1.5. Lớp phụ không răng hoặc dị thường - Anomalodesmata
  Chương 2. TỔNG QUAN NHÓM ĐỘNG VẬT THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ BIỂN VIỆT NAM
  2.1. Tình hình nghiên cứu
  2.2. Đặc điểm hình thái phân loại
  2.3. Phân bố
  2.4. Giá trị kinh tế
  Chương 3. PHÂN LOẠI THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ (BIVALVIA) CHỦ YẾU Ở BIỂN VIỆT NAM
  3.1. Khoá phân loại các họ thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia)
  3.2. Một số họ Thân mềm Hai mảnh vỏ (Bivalvia) kinh tế chủ yếu ở biển Việt Nam
  • Lớp Thân Mềm Hai Mảnh Vỏ (Bivalvia) Kinh Tế Biển Việt Nam
  • NXB Khoa Học Tự Nhiên 2015
  • Đỗ Công Thung
  • 266 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/bien-viet-nam-60751.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2021

Share This Page