Luật Học Việt Nam Những Vấn Đề Đương Đại (NXB Tư Pháp 2019) - Trần Quang Huy, 1228 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by quanh.bv, May 16, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-19_0-8-30.png
  Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Xây dựng nhà nước pháp quyền là cách thức cơ bản để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng nhằm bảo đảm cho sự phân công, phối hợp và kiểm soát của quyền lực nhà nước, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân đều phải tuân thủ pháp luật và chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp là những chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền; trong quá trình đó, Trường Đại học Luật Hà Nội có vai trò quan trọng. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật. Ngày 04/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 549/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể: “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.
  • Luật Học Việt Nam Những Vấn Đề Đương Đại
  • Trần Quang Huy, Chu Mạnh Hùng, Vũ Thị Lan Anh
  • NXB Tư Pháp 2019
  • 1228 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1XKVPU88rD0jarKNHMTXUcGHKocvQZKf3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 19, 2023

Share This Page