Lý Luận Dạy Học Thực Hành Kỹ Thuật (NXB Đại Học Sư Phạm 2013) - Nguyễn Văn Khôi, 195 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by quanh.bv, Feb 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chuyên khảo này được biên soạn phục vụ học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Kĩ thuật công nghiệp, các nhà nghiên cứu, giáng dạy có liên quan. Tinh thần xuyên suốt của chuyên khảo này là dạy học thực hành kĩ thuật theo định hướng chuẩn đầu ra, định hướng năng lực, trong đó năng lực ở đây được thể hiện theo định hướng tích hợp CDIO; nghĩa là tập trung vào 4 năng lực chù yếu cùa người làm các công việc có liên quan đến kĩ thuật và dạy học lđ thuật, đó là: a) Conceive - hình thành ý tường, b) Design - thiết kế, c) Ịmplement - triển khai và d) Operate - vận hành các sản phẩm, hệ thống, quy trình kĩ thuật và các sản phẩm, hệ thống, quy trình dạy học thực hành kĩ thuật. Các năng lực này là sự kết hợp đồng thời cùa những kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết có liên quan.
  • Lý Luận Dạy Học Thực Hành Kỹ Thuật
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2013
  • Nguyễn Văn Khôi
  • 195 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/ly-luan-day-hoc-thuc-hanh-ky-thuat-145967.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page