Lý Luận Giáo Dục (NXB Đại Học Sư Phạm 2013) - Phan Thanh Long, 262 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by quanh.bv, Aug 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-5_11-45-0.png
  Lí luận giáo dục (LLGD) nhân cách con người là một chuyên ngành của Giáo dục học. Chuyên ngành này đề cập đến những vấn để lí luận rất cơ bản trong giáo dục nhằm hình thành và phát triển những phẩm chất nhân cách của con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Học phần Lí luận giáo dục I? trình bày một cách hệ thống những tri thức về quá trình giáo dục, bản chất, tính quy luật và các nguyên tắc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quá trình giáo dục nói chung và các quá trình giáo dục bộ phận nói riêng. Cụ thể trong phần này sẽ nghiên cứu những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm, bản chất, quy luật, các khâu của quá trình giáo dục, về những nội dung, yêu cầu giáo dục con người mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay, về các phương pháp, con đường giáo dục thế hệ trẻ trong và ngoài nhà trường v.v...
  • Lý Luận Giáo Dục
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2013
  • Phan Thanh Long
  • 262 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4727
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page