Lý Thuyết Hoá Học Hữu Cơ (NXB Đà Nẵng 2010) - Đào Hùng Cường, 225 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Oct 11, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1. Cơ sở hóa đại cương
  Chương 2. Hyđrôcacbon no (ankan)
  Chương 3. Anken
  Chương 4. Ankin và đien
  Chương 5. Các hợp chất hyđrocacbon vòng
  Chương 6. Hợp chất hyđrôcacbon thơm
  Chương 7. Dẫn xuất halogen
  Chương 8. Hợp chất cơ nguyên tố
  Chương 9. Dẫn xuất hyđrôxi của hyđrôcacbon (Ancol và Phênol)
  Chương 10. Ete
  Chương 11. Anđêhyt và xêton
  Chương 12. Axít cacbôxylic và dẫn xuất của nó.
  Chương 13. Amin
  Chương 14. Hợp chất dị vòng và các ankaloit
  Chương 15. Gluxit (Hyđrat cacbon)
  Chương 16. Aminôaxít và Prôtit.
  • Hoá Học Hữu Cơ
  • NXB Đà Nẵng 2010
  • Đào Hùng Cường
  • 225 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B7w57xpxgaT0U1JKdjNKS3ZneW8/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jan 15, 2018

Share This Page