Ma Chướng Trên Đường Tu (NXB Tổng Hợp 2012) - Minh Pháp, 373 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ma Chướng Trên Đường Tu
  NXB Tổng Hợp 2012
  Minh Pháp
  373 Trang
  Trong Kinh Lăng Nghiêm khi hành giả tu thiền quán Đức Phật dạy: “Nếu cảnh ma hiện ra, ông không biết được thì sẽ tu tâm không đúng và rơi vào tà kiến. Hoặc bị ma ngũ ấm của ông, hoặc bị Thiên ma, hoặc mắc quỷ thần, hoặc gặp ly mỵ…” Hành giả khi công phu tu tập tiến vài bước, mà khởi tâm tham cầu kiêu mạn, ngoại ma lợi dụng kẽ hở này để xâm nhập tâm thức hành giả, dùng ma lực khiến hành giả mất chánh niệm, sanh các tà lự và đoạ lạc. Quyển Ma chướng trên đường tu giúp hành giả nhận biết và cách trừ diệt ma.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page