Ma Chướng Trên Đường Tu (NXB Tổng Hợp 2012) - Minh Pháp, 373 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by quanh.bv, Apr 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-9_14-23-57.png
  Trong Kinh Lăng Nghiêm khi hành giả tu thiền quán Đức Phật dạy: “Nếu cảnh ma hiện ra, ông không biết được thì sẽ tu tâm không đúng và rơi vào tà kiến. Hoặc bị ma ngũ ấm của ông, hoặc bị Thiên ma, hoặc mắc quỷ thần, hoặc gặp ly mỵ…” Hành giả khi công phu tu tập tiến vài bước, mà khởi tâm tham cầu kiêu mạn, ngoại ma lợi dụng kẽ hở này để xâm nhập tâm thức hành giả, dùng ma lực khiến hành giả mất chánh niệm, sanh các tà lự và đoạ lạc. Quyển Ma chướng trên đường tu giúp hành giả nhận biết và cách trừ diệt ma.
  • Ma Chướng Trên Đường Tu
  • NXB Tổng Hợp 2012
  • Minh Pháp
  • 373 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1NubL6YSoeJEvJdoqE7TVsvYv3NvGFs_M
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 9, 2023

Share This Page