Mắt Sáng Lòng Trong Bút Sắc-Tâm Sự Nghề Báo (NXB Giáo Dục 2007) - Hữu Thọ, 752 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Sep 25, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-1_21-17-40.png
  Báo chí là một bộ phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân. Báo chí của ta vừa là tiếng nói của Đảng, củ a Nhà nước, của các tô chức chính trị, xã hội vừa là diễn dàn của nhân dân dưới sự lãnh dạo của Đảng và hoạt dộng trong khuôn khổ luật pháp. Báo chí thông tin, tham gia phát hiện và giải thích những vấn đề nóng hôi của xã hội ; làm như vậy là báo chí thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, cổ động và tổ chức tập th ể của mình. Mờ đầu thời kỳ đổi mới, Nghị quyết Đại hội lần VI của Đảng đ ã chỉ rõ nhiệm vụ của các cơ qu an thông tin đại chúng là "truyền bá đường lối, chín h sách củ a Đảng, đi sát thực tế; thông tin kịp thời và phân tích sâu sắc những sự kiện mới, phát hiện và phản ánh trung thực những điển hình tiên tiến, nhiệt tình ủng hộ, cổ vũ những nhân tố mới, dũng cảm đấu tran h chống những hiện tượng lạc hậu, trì trệ và mọi biểu hiện tiêu cực khác ; đ ề cập và chỉ ra phư ơng hướng g iả i quyết những vấn đ ề thiết thực m à xã hội quan tâm ; xây dựng dư luận xã hội lành mạnh, động viên qu ần chúng tích cực hoàn thành nhiệm vụ của cách mạng".
  • Mắt Sáng, Lòng Trong, Bút Sắc - Tâm Sự Nghề Báo
  • NXB Giáo Dục 2007
  • Hữu Thọ
  • 752 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/mat-sang-long57338.html
  https://drive.google.com/file/d/1ssl6NYh0Tqodigk6Tyh-hNNuBmLUdi7G
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 30, 2023

Share This Page