Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Tại Hội Nghị Paris Về Việt Nam

Discussion in 'Hồi Ký + Bút Ký' started by Tukise, Oct 8, 2020.

 1. Tukise

  Tukise New Member

  [​IMG]
  Khác với Hội nghị quốc tế Giơnevơ về Đông Dương năm 1954, Hội nghị Pari là một cuộc đàm phán tay đôi do Việt Nam thắng lớn và chủ động đề xướng. Còn Mỹ, bị thất bại nặng nề buộc không thể không chấp nhận thương lượng để tìm một lối thoát danh dự. Mỹ phải coi Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một bên đối thoại trực tiếp và bình đẳng để giải quyết mọi vấn đề của cuộc chiến tranh Việt Nam. Cuộc đàm phán Pari mở ra cục diện“vừa đánh, vừa đàm”, phản ánh một giai đoạn chiến đấu cực kỳ gay go, quyết liệt giữa Việt Nam và Mỹ. Đây cũng là đỉnh cao của sự kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cả 3 mặt trận, quân sự, chính trị và ngoại giao; giữa cuộc chiến đấu của quân và dân Việt Nam trên chiến trường với cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán và trên trường quốc tế.
  • Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Tại Hội Nghị Paris Về Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2001
  • Nguyễn Thị Bình
  • 689 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=84843
  https://drive.google.com/file/d/1eI0XGx53-LyGRnVPVJ47dvjhlTDFTrjm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 14, 2022

Share This Page