Mấy Vấn Đề Về Đạo Đức Học Mác Xít Và Xây Dựng Đạo Đức Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Mar 28, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-10_18-19-8.png
  Đạo đức học là môn khoa học nghiên cứu về đạo đức và những quy luật phát sinh, phát triển, tồn tại của đời sống đạo đức con người và xã hội. Đạo đức học Mác – Lênin – một bộ phận quan trọng của triết học Mác – Lênin – nghiên cứu trên cơ sở lập trường và ý thức hệ của chủ nghĩa Mác – Lênin, là khoa học về bản chất của đạo đức, về các quy luật phát sinh, phát triển lịch sử của đạo đức, đặc biệt là đạo đức cộng sản, về chức năng đặc trưng của đạo đức, về các giá trị của đạo đức trong đời sống xã hội. Đạo đức học Mác – Lênin không chỉ nghiên cứu ý thức đạo đức, quan hệ đạo đức mà còn nghiên cứu cả thực tiễn đạo đức.
  Nhằm góp phần vào việc xây dựng đạo đức mới và phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy môn đạo đức học trong các học viện, các trường đại học và giúp bạn đọc có thêm tài liệu tìm hiểu về những vấn đề đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản của cuốn sách Mấy vấn đề về đạo đức học Mácxít và xây dựng đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Nội dung cuốn sách phân tích những vấn đề về đạo đức học mácxít; vai trò và nguyên tắc của đạo đức xã hội chủ nghĩa; thực trạng, phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục sự suy thoái đạo đức, lối sống hiện nay, đăc biệt là đối với cán bộ, đảng viên.
  • Mấy Vấn Đề Về Đạo Đức Học Mác Xít Và Xây Dựng Đạo Đức Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Thế Kiệt
  • 176 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8905
  https://drive.google.com/file/d/1z9trlye7Qh2JX2eD4wA7jPR6JMW_uzgk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2022

Share This Page